គោលការណ៏នៃការត្រឡប់និងសងប្រាក់វិញ

សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់ khmerlancer.com​ ​ដែលដំណើរការដោយ CIJD CO.,LTD.

ប្រសិនបើក្នុងហេតុផលណាមួយដែលលោកអ្នកមិនពេញចិត្តទាំងស្រុងនឹងការទិញយើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលគោលការណ៍នៃការសងប្រាក់វិញនិងត្រឡប់មកវិញ។ គោលការណ៏​​ត្រឡប់និងសងប្រាក់វិញនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលអ្នកក្នុងគោលការណ៏របស់អ្នកបង្កើតគោលការណ៏ត្រឡប់និងសងប្រាក់វិញ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌខាងក្រោមអាចអនុវត្តបានចំពោះគ្រប់ផលិតផលណាដែលអ្នកបានទិញជាមួយខាងយើងខ្ញុំ។

ការបកស្រាយនិងនិយមន័យ

ការបកស្រាយ

ពាក្យដែលអក្សរដំបូងត្រូវបានសរសេរជាអក្សរធំមានអត្ថន័យដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម។ 

និយមន័យខាងក្រោមនេះនឹងមានអត្ថន័យដូចគ្នាដោយមិនគិតថាតើវាលេចឡើងជាឯកវចនៈឬពហុវចនៈទេ។

និយមន័យ

សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៏ត្រឡប់និងសងប្រាក់វិញនេះ៖

អ្នកមានន័យថាការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនឬនីតិបុគ្គលផ្សេងទៀតក្នុងនាមបុគ្គលនោះកំពុងប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន។ ក្រុមហ៊ុន (សំដៅលើក្រុមហ៊ុន “យើង ឬ” របស់យើង” នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ) សំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន ​ CIJD CO.,LTD. ផ្ទះលេខ​ ២៨២ ផ្លូវលេខ ៤៤៦ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ ខណ្ឌចំការមន។សេវាកម្មសំដៅទៅលើគេហទំព័រ។

គេហទំព័រសំដៅទៅលើ​​ Khmerlancer.com ដែលអាចចូលមើលបានពីគេហទំព័រ http://Khmerlancer.comទំនិញសំដៅទៅលើរបស់របរដែលផ្តល់ជូនសម្រាប់លក់នៅលើសេវាកម្ម។ការបញ្ជាទិញមានន័យថាជាការស្នើសុំរបស់អ្នកដើម្បីទិញទំនិញពីយើង។សិទ្ធិនៃការលុបចោលពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក អ្នកមានសិទ្ធិលុបចោលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់នូវហេតុផលសម្រាប់ការធ្វើដូច្នេះទេ។

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការលុបចោលការបញ្ជាទិញគឺ ៧ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទទួលទំនិញឬភាគីទីបីដែលអ្នកបានតែងតាំងដែលមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនកាន់កាប់នូវផលិតផលដែលបានប្រគល់ជូន។

ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិនៃការលុបចោលរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់យើងអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដោយមធ្យោបាយច្បាស់លាស់។ អ្នកអាចប្រាប់យើងពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដោយ៖

តាមរយៈអ៊ីមែល: info@khmerlancer.com

យើងនឹងសងអ្នកវិញមិនលើសពី 14 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការលុបចោលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ យើងនឹងប្រើមធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់ដូចគ្នានឹងអ្នកបានប្រើសម្រាប់ការបញ្ជាទិញហើយអ្នកនឹងមិនត្រូវបានគិតថ្លៃសម្រាប់ថ្លៃសំណងបែបនេះទេ។

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញ

ដើម្បីឱ្យទំនិញមានសិទ្ធិទទួលបានការត្រឡប់មកវិញសូមប្រាកដថា៖

ទំនិញត្រូវបានទិញក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃចុងក្រោយ

ទំនិញគឺស្ថិតនៅក្នុងការវេចខ្ចប់ដូចដើម

ទំនិញខាងក្រោមមិនអាចប្រគល់ជូនវិញទេ៖

ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលបានធ្វើចំពោះលក្ខណៈជាក់លាក់របស់អ្នកឬផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់។ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលយោងទៅតាមធម្មជាតិទំនិញគឺមិនសមនឹងទទួលបាននូវការប្តូត្រឡប់មកវិញ ទំនិញកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលមិនសមស្របសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញដោយសារតែហេតុផលការពារសុខភាពឬអនាម័យហើយមិនត្រូវបានគេបិទបន្ទាប់ពីការចែកចាយ។ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលបន្ទាប់ពីការចែកចាយយោងទៅតាមធម្មជាតិរបស់ពួកគេលាយឡំជាមួយរបស់របរផ្សេងទៀត។យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការត្រឡប់មកវិញនៃទំនិញណាមួយដែលមិនបំពេញតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌត្រឡប់មកវិញខាងលើតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើង។

ការប្រគល់ទំនិញត្រលប់មកវិញ

អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះថ្លៃដើមនិងហានិភ័យក្នុងការប្រគល់ទំនិញមកយើងវិញ។ អ្នកគួរតែផ្ញើទំនិញតាមអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម៖

យើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនិញខូចឬបាត់បង់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនត្រឡប់មកវិញទេ។ ដូច្នេះ, យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍សេវាអ៊ីម៉ែលធានារ៉ាប់រងនិងអាចតាមដានបាន។ យើងមិនអាចចេញសំណងវិញទេបើគ្មានការទទួលទំនិញឬភ័ស្តុតាងនៃការប្រគល់ត្រឡប់មកវិញដែលបានទទួល។

អំណោយ

ប្រសិនបើទំនិញត្រូវបានសម្គាល់ថាជាអំណោយមួយនៅពេលទិញហើយបន្ទាប់មកដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលបានឥណទានអំណោយសម្រាប់តម្លៃនៃការត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលផលិតផលត្រឡប់មកវិញត្រូវបានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រអំណោយនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នក។

ប្រសិនបើទំនិញមិនត្រូវបានសម្គាល់ថាជាអំណោយនៅពេលទិញឬអ្នកផ្តល់អំណោយបានបញ្ជាទិញដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅពេលក្រោយយើងនឹងបញ្ជូនសំណងទៅអ្នកផ្តល់អំណោយវិញ។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៏ត្រឡប់និងសងប្រាក់វិញ សូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ៖

តាមរយៈអ៊ីមែល: info@khmerlancer.com

គោលការណ៏ត្រឡប់និងសងប្រាក់វិញរបស់ Khmerlancer.com